Havnereglement

Havnereglement for Sandnes og Lysebotn Gjestehavn

Activities.

Destination Tromsø is also the fastest growing activity provider in the city. Browse through unique activities below, read more about them, and add them to your wish list when you contact us! .

...choose an activity

Picture of dogs dogsledding.

Dogsledding, Ice Domes Visit, Reindeer Feeding

Combine a dogsledding adventure with a guided tour direct from downtown Tromso to the magical new winter wonderland of Tromso Ice Domes.

 • Guided tour of ice hotel.

 • Dogsledding tour with a light meal.

 • Reindeer feeding!

Tromsø ice domes visit

Treat yourself to a guided tour direct from downtown Tromso to the magical new winter wonderland of Tromso Ice Domes..

 • Guided tour of the ice hotel.

 • Transport with on board wifi.

 • Short video display in our ice cinema.

Northern Lights Chase to Aurora Camps

Maximise your chances of seeing the Northern Lights on this exciting trip combining a Northern Lights Chase with a visit to an Aurora Camp..

 • Thermal arctic suits provided.

 • Transportation with wifi onboard.

 • Comfortable lavvo experience around a warm fire.

Snowmobiling/visit to the Ice Domes combination tour

Combine an adventure with a guided tour direct from downtown Tromso to the magical new winter wonderland of Tromso Ice Domes.

 • Snowmobiling tour with a light meal.

 • Reindeer feeding.

 • Guided tour of ice hotel, with short movie in ice cinema.

Aurora Basecamp Experience

Your guide will take you on a snowshoe adventure in the surrounding area of the Tromsø Ice Domes and teach you the essential skills of surviving the arctic wilderness. Afterwards, you will explore the beauty of the Tromsø Ice Domes

 • Comfortable private lavvo experience around a warm fire

 • Aurora portait photos included

 • Meal, hot drinks, and professional aurora guide

Overnight In the Ice Domes

Try reindeer sledding, the oldest form of transport in the north!

 • Sleep in a uniquely design ice suite

 • Snowshoe under the stars and possibly aurora

 • Drive your own team of huskies the following day

Havnereglement for Sandnes og Lysebotn Gjestehavn

Sandnes og Lysebotn gjestehavn drives av Sandnes Havn KF (SH).

Alle som bruker anlegget i Sandnes eller i Lysebotn plikter seg å rette seg etter bestemmelsene som er gitt her samt å rette seg etter de beskjeder som blir gitt fra Sandnes Havn KF eller den som er havnevakt. Anløp av gjestehavnene anses som aksept for nedenstående reglement.

 1. Betaling skjer forskuddsvis via GoMarina App. Hvis man ikke får brukt den eller ved feilmelding kan unntaksvis betaling skje til 1506.44.73848 og innbetaling må da merkes med betaler, båtnavn og periode det betales for. Alle båter skal ha kontaktinfo festet på et lett synlig sted hvis eier ikke er om bord.
 2. Maks liggetid er 2 uker med mindre annet er avtalt med havnevakten. Det er ikke adgang til å bruke båten som bolig og maks liggetid per båt i løpet av en sesong er 6 uker (inntil 3x2 uker). Båten skal være i bruk og kan ikke forlates for lenger enn 3 dager uten avtale med havnevakten.
 3. Musikk m.v. skal holdes på et nivå slik at det ikke er til sjenanse for omgivelsene og det skal være ro kl. 23.00.
 4. Søppel skal kastes i søppelbeholdere ved serviceanlegget og ikke i de små spannene som er for byens øvrige brukere. Det er ikke lov å sette fra seg farlig avfall som batterier/oljerester osv. Dette må tas med til godkjent mottak.
 5. Gjestehavnen skal holdes ryddig og i orden. Det er ikke adgang til å sette griller og stoler m.v. på land da det er offentlig område.
 6. Båten skal være forsvarlig fortøyd og ikke ligge unødig i veien for andre fartøyer. Man skal rette seg etter de anvisninger som blir gitt fra havnevakten.
 7. Båter som tilhører eiere som ikke har betalt eller som ikke retter seg etter de pålegg som blir gitt, kan etter 2. gangs varsel bli fjernet for eiers regning og risiko. Manglende betaling vil bli sendt for rettslig inndriving.

Sandnes 08.06.2020